Fordele

Fordelene ved en freelance B2B account manager er klare, hvis virksomheden har et behov for en deltidsansættelse af en account manager – eller hvis salgspipelinen/salgsorganisationen måske bare skal optimeres ved brug af eksterne, uvildige øjne.

Måske der i en periode er et behov for, at de interne salgskræfter suppleres med en hjælpende hånd.

Rollerne som direktør, sælger og account manager er samlet set ofte mere end et fuldtidsjob.

Med en ekstern freelance account manager bliver der mere tid internt i virksomheden til at fokusere på kerneforretningen.

En freelance account manager kan have løbende kontakt med andre brancher også – det kan være en fordel, når der skal tiltrækkes flere/nye kunder – måske der kan opstå en synergieffekt?

Der er – mindst – 3 vigtige aspekter, der bevares ved brug af en ekstern freelance B2B account manager:

  • Kunderne engageres fortsat gennem professionel og vedholdende kontakt.
  • Der er fortsat den tætte relation til kunderne og der sker fortsat løbende opfølgning på samarbejdet – vedholdenhed øger kundetilfredsheden.
  • Kunden fastholdes og muligheden for at udbygge samarbejdet og forretningsomfanget bevares.

Effektiv etablering af relationer

Et – for nogle – væsentligt spørgsmål er “hvad er hitraten” på etablering af nye relationer?

Jeg har aldrig selv ført en nærmere statistik på det – al den stund, at det kun vil udgøre et ubrugeligt grundlag for evaluering af andet end det specifikke eksempel.

Det korte af det lange: Processen med etablering af en ny kunderelation vil være forskellig fra branche til branche, og succesraten vil også være bestemt af den valgte strategi.

Et andet aspekt er, at det er lige så vigtigt at vælge fra som at vælge til: Der er meget dårlig økonomi i spildte møder/relationer, der bare stjæler tid og økonomi. Og dermed også være sagt, at “no cure no pay” princippet her meget bevidst er fravalgt.

You cannot copy content of this page